Subsidie op ledverlichting

Bent u van plan om de verlichting in uw bedrijf te vervangen door zuinigere verlichting? Dan kan u gebruik maken van de EIA regeling van de overheid. Hierdoor mag u een percentage van de investering aftrekken van uw resultaat.

Wat zijn de voorwaarden voor de Energie-investeringsaftrek (EIA)

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in gecertificeerde ledverlichting
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 124 miljoen.
Start met de aanvraag