Nederland is een grootverbruiker wat betreft CO2 uitstoot. De gemiddelde Nederlander stoot erg veel CO2 uit. Maar een aantal landen in de wereld stoten gemiddeld meer CO2 uit per inwoner. De CO2 uitstoot in Nederland is evenveel als in 1990. Dit is niet zo mooi want als Europa hebben we afgesproken om in 2020 zo'n 20% minder CO2 uit te stoten t.o.v. 1990.

Nederland heeft als doel ervoor te zorgen dat in 2020 maarliefst 14% van alle verbruikte energie duurzaam opgewekt is. Deze doelstelling is vastgelegd in het energieakkoord. Momenteel wordt slechts 4,5% van alle verbruikte energie duurzaam opgewekt. Alleen in Europa ligt het gemiddelde nu al op 14%, terwijl in Zweden al 51% van alle verbruikte energie duurzaam wordt opgewekt.

Er is dus nog erg veel werk aan de winkel. Het lijkt alsof er een duidelijke strategie ontbreekt. Als we naar de feiten kijken lijkt het er gewoon op dat we tot nu toe weinig actie hebben genomen.

Toch wordt er wel het één en ander gedaan om milieubewuster te worden. Zo wordt er voor de kust van Groningen een enorm windmolenpark gebouwd, één van de grootste van de wereld. Op de afsluitdijk wordt momenteel geëxperimenteerd om zout en zoet water met elkaar te mengen om hier energie uit op te wekken. Laten we hopen dat Nederland snel komt met een waanzinnige inhaalslag! Want dat we dat kunnen, dat is zeker!

Back to Top